Voetgangersbrug de Zweth

Kenmerken

Opdrachtgever
Provincie Zuid Holland en Movares
Locatie
Midden Delfand
Projectfase
Afgerond
Bouwsector
Infra
Activiteit
Nieuwbouw
Gebruiksfunctie

Omschrijving

Waardevolle natuurverbinding
Ecopassage Schie krijgt twee nieuwe recreatieve objecten: een lichtgewicht voetgangersbrug over De Berkelse Zweth en een landschappelijk uitkijkpuntover het veenweidegebied van Midden-Delfland. De door plein06 ontworpen objecten krijgen in 2015 een plek in de ecopassage van de Delftse Schie, onderdeel van het gebiedsgericht programma Integrale Ontwikkeling Delft Schiedam (IODS) van de provincie Zuid-Holland. De passage creëert een natuurlijke verbinding tussen de Akkerdijksche Plassen en de Vlietlanden waarbij de beleving van natuur en landschap belangrijk is.

Polderidentiteit
De nieuwe voetgangersbrug over de Berkelsche Zweth verrijkt het veenweidegebied van Midden-Delfland. Zo refereert de vormentaal die plein06 voor de brug bedacht naar die van de veendijken in het gebied. Het hekwerk op brug is geïnspireerd op de houten boerenhekken die in de omgeving voorkomen. En de verspringende liggers in het hekwerk zijn een speelse referentie naar de langwerpige polderverkaveling. Tenslotte is in de vormgeving van het brugdek, het beeld van een karrenspoor te ontdekken.

Struingevoel
De brug is het eerste gezicht eenvoudig en onopvallend, maar bij een tweede blik valt er meer te ontdekken. Midden op de smalle brug staat een houten bank waarop wandelaars kunnen uitrusten en genieten van het landschap. In de houten liggers van het hek zijn voorkomende dier- en vogelnamen gefreesd. Zo is de brug een verblijfsplek waar mensen kunnen zitten, kijken en zelfs iets kunnen opsteken.

Oog voor de toekomst
Met de zorgvuldig uitgekozen materialen en beplanting maken we een ontwerp dat mooi oud zal worden. De belevingswaarde van de plekken zal in de loop van de jaren toenemen. De voetgangersbrug bestaat uit het lichtgewicht materiaal composiet. Deze keuze garandeert het behoud van de waardevolle veendijken van de Zweth. Er hoeft niet gegraven of gefundeerd te worden. Bovendien wordt composiet gekenmerkt door een lange levensduur en een beperkte onderhoudsbehoefte, een belangrijke voorwaarde van de beheerder NatuurMonumenten. De hekwerken en banken van inlands eikenhout zullen vergrijzen wat een natuurlijke look zal opleveren.

 

Betrokken partijen

Locatie

© Copyright 2020 Quantibus. Alle rechten voorbehouden. Gebruiksregels